Attālinātie veselības speciālista pakalpojumi

  INDIVIDUĀLI

   Cena EUR / laiks

  Veselības speciālista (fizioterapeita) video konsultācijas pieaugušajiem

  35 EUR  30-40 min

  Individuālā vingrošana

  20 EUR 30 min

  Individuālā vingrošana

  30 EUR 45 min

  Individuāla vingrojumu programmas izstrāde ar ieraksta nosūtīšanu uz e-pastu

   20 EUR

  GRUPĀ

  Vingrošana ar fizioterapeitu (grupā max 6 pers.)

  10 EUR 35 min

  Vingrošana  ar fizioterapeitu (grupā max 10 pers.)

  15 EUR 50 minIZGLĪTOŠANA  
Tematiskas lekcijas uzņēmumiem / interešu grupām150 EUR   *Veselības apdrošināšanas polišu īpašnieki var atgūt samaksu par saņemtajām konsultācijām tiešsaistē, iesniedz rēķinu ar bankas maksājumu uzdevumu savam apdrošinātājam, atmaksa tiek veikta balstoties uz konkrētās polises noteikumiem. Kā arī atgūt līdzekļus, jāiesniedzot rēķinu un bankas maksājumu uzdevums VID. Atmaksa tiek veikta LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.


Saskaņots 4.01.2021

0
 .