Esi soli priekšā citiem, esi mūsdienīgs, zinošs, veselīgs un enerģisks.

Informācija par Epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas stājas spēkā no 2021. gada 14. oktobra valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā un ietekmē fizioterapeitu darbu ambulatorās ārstniecības iestādēs.

MK noteikumi Nr. 662. “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (izmaiņas stājas spēkā no 14.10.2021.) paredz šādus veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas ierobežojumus:

234. punkts paredz, ka "Veselības aprūpes pakalpojumus sniedz personai, kurai ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Personām, kurām minētā sertifikāta nav, ārstniecības iestāde veic Covid-19 testu, ja tas noteikts SPKC tīmekļvietnē publicētajā algoritmā." (Covid-19 testēšanas algoritmu lasi šeit.)

Ambulatorā ārstniecības iestādē sniedzot pakalpojumu:
237. punkts paredz: "Ārstniecības iestādes ambulatoro speciālistu konsultācijas atbilstoši iespējām nodrošina attālināti vai ārstniecības iestādes pacientus pieņem tikai pēc pieraksta, nosakot precīzu ierašanās laiku veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, un ar pietiekamu laika periodu starp pacientu pieņemšanu, lai nodrošinātu, ka viņi nesatiekas."
238. punkts nosaka: "Personām, kuras sniedz veselības aprūpes pakalpojumus ārstniecības iestādēs, ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts."

0

Pirkumu grozs