Kusties uz veselību

Lieliska iespēja mazo un vidējo uzņēmumu un arodbiedrību pārstāvjiem, nodrošināt veselības veicināšanas pasākumus jūsu darba vietā.


Tev noderēs šis pakalpojums
Ja:
👍Tavam uzņēmumam nav veselības apdrošināšanas polises.
👍Ir polises, bet tā nesedz rehabilitācijas pakalpojumus.
👍Vēlies uzlabot pakalpojuma pieejamību saviem darbiniekiem un kolēģiem.
👍Vēlies nodrošināt kvalitatīvu darbinieku apmācību.
👍Vēlies mazināt arodslimību riskus.
👍Tev ir aktuāla nodarbināto drošība un veselība darbā.
👍Vēlies atgūt UIN par mērķtiecīgiem izdevumiem.Kā tas strādā?

Uzņēmumi slēdz savstarpēju sadarbības līgumu par atbilstošo veselības veicināšanas pakalpojumu. Pakalpojums tiek nodrošināts jūsu uzņēmuma norādītajās telpās. Pakalpojuma informācijai par tā norisi ir jābūt pieejamai ikvienam darbiniekam.