Noteikumi

Apstiprinot savu dalību retrītā/meistarklasēs, es apliecinu, ka:

*es uzņemos atbildību par savu pašsajūtu un veselību. Apliecinu, ka ievērošu organizatoru norādījumus visos jautājumos, kas attiecas uz manu un citu dalībnieku veselību un drošību.

*esmu informēts/ informēta, ka narkotisko vielu un alkohola lietošana festivāla laikā ir aizliegta. Smēķēšana ir atļauta tikai īpaši norādītās vietās.

* piekrītu, ka meisarklašu laikā mani var filmēt un fotografēt festivāla oficiālais fotogrāfs. Es piekrītu, ka šie attēli var tikt izmantoti reklāmas nolūkos. Ja nevēlos, lai mani iemūžina fotoattēlos vai video, man par to ir jāinformē  organizatori un oficiālais fotogrāfs, un mans lūgums tiks ņemts vērā.

* es apzinos, ka gadījumā, ja es neierodos uz pasākumu, veiktā priekšapmaksa netiks atgriezta.

* Es apstiprinu, ka apzinos, ka organizatori darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka pasākums norisinās norādītajos datumos. Ja no mūsu neatkarīgu iemeslu dēļ, kā to nosaka Latvijas likumdošana Festivāla laikā, Festivāls nenotiek, nauda par biļeti tiks jums atgriezta.
COVID situācija: Festivāla organizatori paziņo, ka svētku laikā rīkosies stingri saskaņā ar Latvijas likumdošanu.