Epidemioloģiskās drošības noteikumi


Lai sniegtu epidemiloģiski drošus pakalpojumus, ārstniecības tiek ievērotas šādas prasības:

  • gan terapeits, gan pacients lieto mutes un deguna aizsargmasku;
  • vakcinētas vai covid-19 pārslimojušas personas pēc terapeita atļaujas var aizsargmasku nelietot;
  • grupu nodarbībās var piedalīties tikai vakcinētas vai covid-19 pārslimojušas personas;
  • telpas tiek pastāvīgi vēdinātas un visas virsmas tiek regulāri dezinficētas.